Certyfikaty i Uprawnienia

 

Energa Serwis Sp. z o.o. mając na względzie ciągłe podnoszenie jakości świadczonych dla klienta usług oraz dynamiczny rozwój firmy, wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący:

Wdrożony w Energa Serwis Zintegrowany System Zarządzania wzmacnia pozycję firmy na rynku, pozytywnie kształtuje jej wizerunek w oczach klientów i kontrahentów oraz usprawnia proces zarządzania w Spółce. Uzyskane certyfikaty otwierają również nowe możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych rynków i klientów.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE - PRACE SPAWALNICZE

Zatrudnieni spawacze posiadają certyfikaty UDT dla metod 141, 111, 141/111, 131, 135, 138/136, 311.

Prace spawalnicze realizowane są pod nadzorem Inżynierów z uprawnieniami:

  • EWE (Europejski Inżynier Spawalnik)
  • IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik)

Świadectwo kwalifikacyjneŚwiadectwo kwalifikacyjne EN

 

ŚWIADECTWO UZNANIA LABORATORIUM UDT

W dniu 18.06.2018 r., spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Energa Serwis Sp. z o.o. uzyskała uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych.

udt1

udt2

udt3

 

MEDAL EUROPEJSKI

Nasze Laboratorium Legalizacyjne, działające jeszcze w strukturach ENERGA OPEC, w 2010 roku zdobyło MEDAL EUROPEJSKI. Przyznanie nagrody Laboratorium Legalizacyjnemu wyróżniło Energa Serwis w obszarze usług i wyrobów odpowiadającym standardom europejskim oraz wymaganym przez prawo normom. Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli, organizując tego rodzaju przedsięwzięcia promuje firmy - oferujące usługi o najwyższej jakości, do których z pewnością możemy zaliczyć Energa Serwis.

 

medal 230 215

UPRAWNIENIA

Wszystkie prace prowadzone są w oparciu o certyfikowany Zintegrowany System Zapewnienia Jakości oraz uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego m.in:

 

  • Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
  • Uprawnienia do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych,
  • Uprawnienia do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.