Struktura kapitałowa

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 14.200.000,00 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych). Podzielony jest na 28.400 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500 zł.

 

Spółka posiada następujących Wspólników:

  • Energa Elektrownie Ostrołęka SA - 100 % (28.400 udziałów)

 

Procentowy udział w kapitale zakładowym