Władze Spółki

Andrzej Paciepnik

Prezes Zarządu

Lucjan Nowakowski

Wiceprezes Zarządu

Urszula Nadaj

Prokurent