Kontakt

Energa Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Spółki

ul. Elektryczna 5
07-401 Ostrołęka
Tel.: (29) 766 23 06

NIP: 7582338231
REGON: 142863478
KRS: 0000381284

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 14.200.000 PLN

energaserwis@energa.pl

Departament Usług

Andrzej Kwaśny - p.o. Dyrektor Departamentu Usług
Tel.: (29) 766 25 95
e-mail: andrzej.kwasny@energa.pl

Mariusz Macierakowski - p.o. Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Tel.: (29) 766 24 30
e-mail: mariusz.macierakowski@energa.pl

Biuro Zarządu

Jakub Dumała - Dyrektor Biura Zarządu
Tel.: (29) 766 22 15
e-mail: jakub.dumala@energa.pl

Biuro Finansów

Urszula Nadaj - Dyrektor Biura Finansów
Tel.: (29) 766 27 07
e-mail: urszula.nadaj@energa.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Sobolewski
Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o.
e-mail: iod.energaserwis@energa.pl