Energetyka - Część elektryczna

 • Turbozespoły
  • montaż i odtworzenie AKPiA,
  • montaż i odtworzenie elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAS),
  • pomiary, sprawdzenie zabezpieczeń i próby funkcjonalne
    
 • Transformatory, rozdzielnie, silniki
  • montaż transformatorów
  • montaż i odtworzenie AKPiA
  • montaż i odtworzenie elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAS)
  • montaż i modernizacje rozdzielni niskiego (nn), średniego (Sn) i wysokiego (WN) napięcia  oraz armatury będącej na wyposażeniu rozdzielni (odłączniki, rozdzielniki)
  • montaż sieci kablowych powiązanych z rozdzielnią
  • regeneracja części mechanicznej
  • odtworzenie podzespołów silnika bez przezwojenia
  • pomiary, sprawdzenie zabezpieczeń i próby funkcjonalne
    
 • Ładowarka
  • modernizacje i odtworzenie ładowarki ŁWK 103 w części elektrycznej i mechanicznej
  • pomiary, sprawdzenie zabezpieczeń i próby funkcjonalne
    
 • Teren nawęglania
  • budowa i modernizacje oświetlenia terenu
  • pomiary, sprawdzenie zabezpieczeń i próby funkcjonalne
    
 • Przenośniki taśmowe i automatyczna próbobiernia
  • odtworzenia i modernizacje układu zasilania i zabezpieczeń
  • pomiary, sprawdzenie zabezpieczeń i próby funkcjonalne
    
 • Elektrofiltr
  • montaż i odtworzenie AKPiA
  • montaż i odtworzenie elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAS)
  • modernizacje układów zasilania i sterowania elektrofiltrów
  • pomiary, sprawdzenie zabezpieczeń i próby funkcjonalne
    
 • Budynki i budowle
  • modernizacje i odtworzenia wszelkich instalacji w budynkach i budowlach
  • pomiary instalacji przeciwporażeniowej i odgromowej