Energetyka - Część maszynowa

 • Turbiny parowe, wodne, generatory i wzbudnice (turbiny Zamech 200MW, Lang 34MW, 25MW, 17MW, 6,9MW)
  • odtworzenia układów przepływowych
  • modernizacje i odtworzenia układów olejowych
  • modernizacje i odtworzenia układu chłodzenia powietrza generatora
  • modernizacje i odtworzenia układów łożyskowych
    
 • Armatura parowa, wodna, olejowa i chemiczna
  • modernizacje i odtworzenia armatury parowej, wodnej, olejowej i chemicznej różnych typów, średnic i ciśnień
    
 • Rurociągi pary, wody, oleju i chemikalii
  • budowa nowych, modernizacje i odtworzenia rurociągów pary, wody, oleju i chemikalii z różnych gatunków materiałów, różnych średnic i ciśnień
    
 • Pompy wody zasilającej, sprzęgła hydrauliczne, chłodnice oleju i powietrza pomp wody zasilającej
  • modernizacje pompy wody zasilającej, sprzęgła hydrauliczne, chłodnice oleju i powietrza pomp wody zasilającej
    
 • Pompy wody chłodzącej i obiegowej oraz pompy wody, oleju, chemikaliów, sita obrotowe, czyszczarki krat
  • modernizacje i odtworzenia pompy wody chłodzącej i obiegowej, sita obrotowe, czyszczarki krat
  • modernizacje i odtworzenia pompy wody, oleju i chemikaliów różnych typów, wydajności i ciśnień oraz wentylatory i sprężarki
    
 • Wymienniki regeneracji WP i NP, wymienniki ciepłownicze, skraplacze, chłodnice oleju, powietrza i wodoru generatorów
 • budowa, modernizacje i odtworzenia wymienników regeneracji WP i NP, wymienników ciepłowniczych, skraplaczy, chłodnic oleju, powietrza i wodoru generatorów
   
 • Zbiorniki wody zasilającej, olejowe, chemikalii, wody p.poż i pitnej, zbiorniki wodnień i odgazowywacze
  • modernizacje i odtworzenia zbiorników wody zasilającej, olejowych, chemikalii, wody p.poż i pitnej, itd.
    
 • Stacje redukcyjne
  • budowa, modernizacje i odtworzenia stacji redukcyjnych
    
 • Układ wody pitnej
  • budowa, modernizacje i odtworzenia układu wody pitnej
    
 • Budowle wodne
  • budowa i modernizacje zastaw, krat i zamknięć remontowych na wlotach i wylotach ujęć wodnych