Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych

PN-12/ES/2024 Wykonanie prac remontowych mechanicznych podczas remontu kotła OP-650 nr 2 w EEO S.A.

Data publikacji:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowych mechanicznych podczas remontu kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”. postępowanie znak: PN/12/ES/2024 Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2024 r. o godz. ...

PN-11/ES/2024 Wykonanie badań wraz z pracami przygotowawczymi i naprawczymi podczas remontu kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A

Data publikacji:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie badań wraz z pracami przygotowawczymi i naprawczymi podczas remontu kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”. postępowanie znak: PN/11/ES/2024

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Rewizja wewnętrzna walczaka podczas remontu kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”.

Data publikacji:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Rewizja wewnętrzna walczaka podczas remontu kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”. W następstwie zadanych pytań w postępowaniu nastąpiła zmiana projektu umowy. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie badań NDT (RT i UT) na kotle OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”

Data publikacji:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie badań NDT (RT i UT) na kotle OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie mechanicznego (na sucho) czyszczenia kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”.

Data publikacji:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie mechanicznego (na sucho) czyszczenia kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wymiana ekranu przedniego wraz z remontem palników i przewodów pyłowych podczas remontu kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”.

Data publikacji:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wymiana ekranu przedniego wraz z remontem palników i przewodów pyłowych podczas remontu kotła OP-650 nr 3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.”. W odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania nastąpiła aktualizacja projektu Umowy. ...